jpelmontage.se
 J&P ELMONTAGE AB är ett företag  med idag cirka 25 anställda.  Företaget startades 1985 och har  expanderat stadigt  och beräknas  ytterligare att  fortsätta expandera.  Vi ar från starten satsat på att  kunna ge våra kunder kvalificerad
 hjälp. Vi arbetar idag i huvudsak på Gotland men har i viss utsträckning arbeten  på fastlandet. Som elinstallatör kan vi erbjuda i princip allt förekommande inom  branschen idag samt med vårt djupa kunnande så är vi även utrustade för  morgondagen. Vi är sedan starten inriktat oss på att utföra s.k. totalprojekt vilket  medför att man måste klara både konstruktion, projektering och installation av  olika typer av anläggningar som i sin tur kräver djupgående kunskaper. En stor  del av våra kunder är industrier som vi utför installation, löpande service och  underhåll för vilket medför att vi måste hålla mycket hög servicegrad och  teknisk kompetens i företaget.